Banverket sprutar banvallar igen

I sommar ska Banverket på nytt - av säkerhetsskäl - bekämpa ogräset på banvallar i tio av länets kommuner. Senast det gjordes var för fyra år sedan.
Roundup Bio heter det kemiska bekämningsmedel som används. Banverket använder sig av en utspädd form av det giftiga medlet och Banverket anser därför att det inte är farligt att använda. Banverket ska nu samråda med berörda kommunr i länet för att man ska undvika att spruta giftet i närheten av vattentäkter och andra skyddsvärda områden. Att ta bort ogräset för hand går inte, enligt Per-Olof Apel, Banverkets informationsansvarige i mellersta regionen: - Efter manuell ogräsbekämpning återkommer ogräset ganska snabbt.