Nordiska Rådet oense om gränskontroller

2:02 min

Gränskontroller, till exempel mellan Sverige och Danmark, ska idag diskuteras vid Nordiska Rådets möte i Oslo. Bland politiker går åsikterna starkt isär kring gränskontrollerna och deras effekter för det nordiska samarbetet. Den svenske centerpartisten Staffan Danielsson hör till de som vill slopa kontrollerna.

– Det bryter ju mot tanken på hela det nordiska samarbetet. Vi införde passfrihet på 1950-talet, och sedan jobbade vi på alla sätt i Nordiska Rådet för att minska gränshindren och öka rörligheten. Så det är givet att de svenska id-kraven, till exempel, strider helt mot detta, säger Staffan Danielsson.

17 politiker från nordiska mittenpartier pekar nu gemensamt på en rad negativa konsekvenser av till exempel de id-krav som Sverige har infört för resande från Danmark. Enligt politikerna har kontrollerna negativ inverkan på rörligheten, näringslivet med mera.

Bara i Öresundsregionen kostar gräns- och id-kontrollerna samhället 1,5 miljarder kronor per år, bland annat genom sämre arbetsmarknad, enligt en rapport från Sydsvenska Handelskammaren.

Det var strömmen av asylsökande under hösten som fick flera nordiska länder att införa gränskontroller, och i Nordiska Rådet finns alltså en oro för vad den minskade rörligheten innebär för det nordiska samarbetet.
Men många politiker försvarar kontrollerna. Vissa vill till och med utvidga dem. Rasmus Jarlov sitter i Nordiska Rådet för danska Konservative Folkeparti, som vill införa nya kontroller bland de som kommer från Sverige till Danmark. Målet är att leta efter det som Jarlov kallar illegala migranter.

– Inledningsvis kan man föreställa sig en stickprovskontroll för att se om det är någon trafik av illegal art från Sverige till Danmark.

Rasmus Jarlov vill framför allt få bättre kontroll på radikaliserade delar av svenska flyktingmiljöer. Hans parti önskar att dansk och svensk polis förbättrar sitt informationsutbyte kring radikaliserade personer.