Rättvik satsar på missbrukarbarn

Rättviks kommun vill satsa på barn i våldsutsatta familjer. Därför söker kommunen nu pengar av Länsstyrelsen för att starta en barngruppsverksamhet med samtalsgrupper för barn som lever i socialt ansträngda miljöer.
Avdelningschef Jan Ås inom Socialtjänsten i Rättvik säger till Dalanytt att i ett missbrukarhem är det ofta bara missbrukaren som får vård medan övriga familjen får klara sig själva. I Rättvik har socialtjänsten under flera år riktat in sig på att tidigt komma in och stödja barnen i missbrukarfamiljer. - Det är många barn som drabbas. Mörkertalet är stort, säger Jan Ås. Rättvik söker nu 400 000 kr av länsstyrelsen, som fått tio miljoner kr av regeringen ur den nationella handlingsplanen mot alkoholskador att använda till sådana här insatser under tre år. Även Ludvika, Hedemora, Falun, Borlänge och Säter har också ansökt om pengar till tidiga insatser för barn.