Justitieministern positiv till förslag om samtyckeslag

1:48 min

I höst väntas ett förslag på samtyckeslag, så att det räcker med ett nej som inte respekteras för att en gärningsman ska kunna dömas för sexbrott.
– Mycket lovande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Regeringens utredare Mari Heidenborg planerar att lägga fram förslaget i höst.

– Det blir i så fall en lagstiftning som mer bygger på frivillighet, aktsamhet och ömsesidighet än vad dagens gör som bygger på att gärningspersonen använder sig av någon form av medel eller utnyttjande. Det är det som krävs för straffbarhet idag.

Mari Heidenborg anser samtidigt att dagens rubricering ”våldtäkt” vore lämpligare att ersätta med benämningen ”sexuellt övergrepp”.

– Det skulle i så fall ligga mer i linje med de överväganden vi gör om att lagstiftningen ska bygga på frivillighet om man tar bort det här kravet på våld och liknande.

Och mycket av poängen med att införa en sådan här lag skulle enligt Mari Heidenborg bestå i rena signalvärden. Beviskraven jämfört med nuvarande lagstiftning skulle däremot inte förändras

– Det krävs lika mycket för att fällas för det här brottet som det görs idag, det är ingen skillnad i det. Beviskraven är precis desamma. En samtyckeslag handlar mer om signalvärden och på hur man ska se på sexuella övergrepp, säger Mari Heidenborg.

Efter flera uppmärksammade våldtäktsdomar tillsatte alliansregeringen sommaren 2014 en utredning, som bland annat skulle utreda om det är en bra idé att införa så kallad samtyckeslag i Sverige.

Den innebär att en våldtäkt inte nödvändigtvis behöver ske med våld. Ett nej som inte respekteras kan också vara ett sexbrott.

Vid regeringsskiftet hösten 2014 gjorde justitieminister Morgan Johansson om utredningen till en parlamentarisk kommitté, med samtliga riksdagspartier inkluderade.

– Nu visar det sig att detta kanske har fungerat – att det kanske är så att man hittat en lösning på detta som de flesta partiet kan ställa upp på, och som dessutom fungerar. Då tycker jag att det så här långt verkar det väldigt lovande, säger Morgan Johansson.

Kommittén leds av utredare Mari Heidenborg. Ulrika Liljeberg är åklagare och företräder Centerpartiet i kommittén. Hennes parti vill se en samtyckeslag. Men om en sån lag skulle leda till fler fällande våldtäktsdomar är svårt att sia om, enligt Ulrika Liljeberg.

– Man måste vara noggrann med att veta att beviskraven finns kvar, man är fortfarande oskyldig till motsatsen är bevisad. Men det kräver inte våld och hot på samma sätt som det gjort tidigare. Antalet fällandet domar är svårt att sia om eftersom varje fall är unikt, säger Ulrika Liljeberg.

Stödet för en samtyckeslag har senaste åren blivit allt starkare i riksdagen. Tidigare moderata justitieministern Beatrice Ask har dock tidigare varit kritisk. Nu vill hon invänta utredningen förslag i höst innan hon tar ställning.

– Jag tycker att det är viktigt att vi har en modern sexualbrottslagstiftning som fångar in all den problematik som ligger i de här väldigt svåra ärendena. Skälet till att jag tillsatte den här utredning var just att pröva alla delar av lagstiftningen, säger Beatrice Ask.