Film: Här lär sig ensamkommande att släcka bränder

Kostar det något att få hjälp av brandkåren? För den som är född i Sverige är svaret självklart. Men för en del som just kommit till Sverige är det inte alls självklart att man kan få hjälp utan att betala för det.

Klicka på filmen för att se hur du släcker en brand med brandsläckare.

För att ensamkommande ska få lära sig brandsäkerhet och hur det fungerar om man behöver hjälp, ordnar räddningstjänsten i Västervik kurser för dem.

När P4 Kalmar var med så är det ett tiotal killar, alla från Afghanistan, som kom till brandkåren för både teori och praktik. Normalt går de på gymnasiet en liten bit bort.

Bland annat handlar det om saker som är självklara för den som är uppvuxen i Sverige, som att man kan nå brandkår, ambulans och polis genom att ringa 112. Men det är nytt för de här killarna – och viktigt för dem att veta.

Men det handlade inte bara om teori. De som var med fick också lära sig släcka bränder med brandsläckare och brandfilt. 

Machti Feiq, som kom från Afghanistan för bara några månader sedan, lyssnade noga och hade inga problem att släcka eldarna:

– Det är viktigt. Vi kan släcka en eld så inget dåligt händer någon, säger han.

Efter besöket stod brandkåren högt i kurs, och förutom att lära de här killarna att släcka bränder så handlar det om att visa upp räddningstjänstens verksamhet. Besökarna fick se brandbilarna och den utrustning som används. 

Brandmannen Robert Ekberg som använde både engelska, svenska och framför allt gester för att lära ut hoppas att några ska bli intresserade av att bli brandmän så man får in fler språk och fler bakgrunder i kåren.

Och trots språkbarriären gick informationen fram.

– Vi är vana när vi håller brandutbildning här att alla känner till 112 och att det är gratis att ringa det, så det blev en aha-upplevelse i början. Nu förstår man vad man behöver trycka på och vad som är viktigt för dem att kunna.

Under teorin tog de ensamkommande hjälp av varandra för att förstå vad Robert Ekberg försökte lära ut – som att det är gratis att få hjälp. Och intresset var hela tiden stort, inte minst när det var dags att träna med brandsläckare och brandfilt. Då var alla alerta och förstod på en gång hur de skulle göra.

– De brukar vara väldigt fokuserade de som kommer, och den praktiska delen brukar vara lite roligare när de får använda händerna och tänka.