HÖGEREXTREMISMEN I SKARABORG

Detta är skaraborgarna i Nordiska motståndsrörelsen

2:07 min

De vill skicka ut människor från Sverige som inte är "etniska nordeuropéer", de förnekar förintelsen och hyllar Adolf Hitler. Detta är sju personer i Skaraborg som varit öppet aktiva inom Nordiska motståndsrörelsen på senare tid.

När P4 Skaraborg undersökt vilka personer i vårt område som representerar Nordiska motståndsrörelsen så har en lista med sju namn utkristallserats. Det är personer som varit aktiva inom organisationen i Skaraborg under 2015 och framåt. Namnen har också kontrollerats mot källor inom polisen som bekräftar listan.

Detta utesluter inte att det kan finnas fler aktiva medlemmar här i Skaraborg.

Vad man kan se i den här kartläggningen är att det företrädesvis handlar om män, att de är relativt lågutbildade och merparten får betraktas som låginkomsttagare. Flera av dem är också dömda för brott och/eller utreds just nu av polisen.