Grafik: Kommunernas arbete mot vålds­bejakande extremism

Endast sju procent av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, och nära hälften saknar en klar bild av läget i kommunen. Så här svarar kommunerna i nationella samordnarens rapport.

Lyssna: Mona Sahlin om kommunernas arbete

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism