P1-MORGON ONSDAG 20 APRIL

Debatt om Mehmet Kaplans fall

12 min

Om bostadsminister Mehmet Kaplans avgång. Är Kaplans fall ett tecken på att svenska muslimer inte har en plats i de politiska toppskikten i Sverige idag, som kritiker gör gällande? Eller handlar fallet Kaplan om något mycket enklare, en minister som haft dåligt omdöme vid för många tillfällen. Hör Yasri Khan, miljöpartistisk politiker och Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor.

Yasri Khan, som är generalsekreterare för Svenska muslimer för fred och rättvisa, tycker att debatten kring Kaplans avgång handlat mer om person än sakfrågor.

Tycker du att det säger någonting om svenska muslimer på toppositioner?

– Jag skulle vilja säga att det är många som betraktar det här och tänker att för folk som har annan bakgrund är det svår att hela tiden bli accepterade för det de vill bidra med. Det är väldigt enkelt i samhällsdebatten att ifrågasätta och att misstänkliggöra människor bara för att de kommer ifrån sammanhang som är lite annorlunda än vad majoriteten av svenska politiker gör.

Yasri Khan (MP) är själv troende muslim och aktiv i muslimska organisationer. Han har blivit ifrågasatt för att han inte tar kvinnor i hand när han hälsar.

Varför gör du inte det?

– Återigen tror jag att fokus hamnar mycket på person och inte de frågeställningar jag vill prata om, som migrationspolitik eller integration. Utan det blir om man skakar hand eller inte.

Yasri Khan har även blivit kritiserade av partikamrater.  På Twitter skrev Lorentz Tovatt som är språkrör för Grön ungdom att: "ska man sitta i miljöpartiets styrelse så ska man ha det grundläggande vettet att inte aktivt behandla män och kvinnor olika."

Men Yasri Khan tycker att uttalandet får stå för honom.

– Jag tycker det vore förskräckligt om vi bedömde det väldigt viktiga arbetet med jämställdhet mellan män och kvinnor, utifrån om man skakar hand eller inte.

Han menar att behandla människor lika inte betyder att man inte ser på människor likvärdigt. Han menar att det i slutändan handlar om respekt.

Tycker du att det är oproblematiskt att du inte skakar hand med kvinnor?

– Jag kan förstå att det finns väldigt många som har åsikter om det här, men det är ett personligt val och på något plan tycker jag att i ett liberalt samhälle så ska man få välja sådana saker själv.

Gulan Avci är ordförande för liberala kvinnor. På frågan om man i ett liberalt samhälle inte borde få agera på olika sätt som politiker svarar hon att alla självklart är olika men att det finns en grundläggande värdering alla politiker i svensk politik måste ställa upp på.

– Det är demokratins grundfundament, jämställdhetsidealet, att män och kvinnor har samma rättigheter.

Gulan Avci kritiserar i debatten Miljöpartiet för att dra till sig folk som är tveksamma bevekelsegrunder.

– Vi har Yasri Khan här som inte skakar hand med kvinnor. Och vi har hela debatten med Mehmet Kaplan som när han är minister tar på sig den demokratiska och antirasistiska kappan och då är han feminist, men när han är hemma tar han av sig den kappan och har relationer med islamistiska grupper, träffar nationalister och gör uttalanden som är horribla och detta blir alldeles för mycket.

Yasri Kahn svarar med att mötet förstorats upp till något det inte är.

– En minister ska självklart granskas, men när Kaplan råkar befinna sig i ett rum, och där det också befinner sig en person som han inte känner och som och som också sagt att han inte kände till Mehmet Kaplan. Att de råkar befinna sig i samma rum har då tolkats av olika politiska opponenter att det innebära samröre eller samarbete. När politiken reduceras till den här nivån blir jag rädd.

– Då har inte Khan begripit någonting, hävdar Gulan Avci.

– Khan är på väg att väljas in i Miljöpartiets partistyrelse och i går kväll stod han i tv och beskyllde svenska samhället för att upprätthålla patriarkala strukturer när vi har många unga människor i Sverige som fråntas sina mest grundläggande rättigheter på grund av hederskulturer. Vi måste ställa frågan till MP - vad har ni för grundläggande värdegrunder? Det måste ni kunna svar på? säger Gulan Avci.

Men Yasir Khan betonar att det är helt klart att MP står tydligt i en demokratisk värdegrund.

– Inkludering är viktiga principer i demokratiska samhälle. Oavsett om det är transpersoner, muslimer, mörka ljusa, om de ta i hand eller tar sig för bröstet. Allt det är en viktig metod för att jobba mot hederskultur och exkluderings, säger han. 

Hör hela debatten i ljudfilen