Skåne

Sår blommor för bin

3:41 min

Nu kan du bli fadder för en liten bit blommande åker. Nyligen startade projektet Blommor för bin en insamling som ska ge stöd till lantbrukare att odla bifodergrödor på icke produktiv åkermark, till exempel fältkanter och skyddszoner. 

Syftet är att gynna humlor, bin och andra pollinerande insekter som har det tufft i dag. Mattias Hammarstedt, lantbrukare utanför Rydsgård, är bland de första som nu ska så med hjälp av en fröblandning från Blommor för bin.

– Jag kommer att så den längs en skyddszon som jag har mot ett vattendrag. Kemikalieinspektionen har ökat kravet till tio meters skyddszon för vissa preparat och i stället för att bara så rent gräs där, så väljer jag att så en klöverblandning för att få mer födosök för humlor och bin, säger han.

Första året kommer framför allt skyddsgrödan honungsört, som ska hjälpa klövern igång, att märkas längs åkerkanten, berättar han.

– Den kommer att blomma blått och fint och det kommer att surra i landskapet eller i den här zonen så att det hörs lång väg, säger Mattias Hammarstedt.

Humlor och andra vilda bin behöver mat, hela sommaren. Men i dagens odlingslandskap kan det bli glest mellan deras matställen när inte jordbrukets grödor blommar. Med den insamling som nu startat vill projektet Blommor för bin uppmuntra lantbrukare att så blommor som honungsört, rödklöver och käringtand i remsor på sina åkrar.

Insamlingen har nyss startat och Blommor för bins projektledare Tobias Nilsson hoppas på intresse från allmänheten, för redan har många lantbrukare som vill vara med hört av sig till honom, berättar han.

- Intresset från lantbrukarna är enormt, vilket har gjort att jag är fullständigt nedringd sedan projektet blev officiellt. Jag är inte särskilt förvånad för jag vet att det finns väldigt mycket kunskap och engagemang kring den här frågan bland lantbrukarna, säger han.

Bakom Blommor för bin ligger företaget Bee Urban, som sedan tidigare drivit projekt för bin i stadsmiljö. Tanken är ett slags fadderskap där insamlade pengar används till en särskild fröblandning med vallbaljväxter och till omkostnader som lantbrukarna har för att så och sköta grödan. Fröblandningen kan sås på åkermark som inte är produktiv, som till exempel obrukade fältkanter och skyddszoner. Att man vänder sig till allmänheten med en insamling beror på att det just nu inte finns resurser att söka från annat håll, enligt Tobias Nilsson.

– Det finns inga stöd för den här sortens åtgärder från staten och jag tror att det finns ett stort intresse hos allmänheten när det gäller de här frågorna. Det är en jätteviktig ekosystemtjänst, säger han.

Lantbrukaren Mattias Hammarstedt berättar att han sedan tidigare aktiv i ett liknande projekt med lärkrutor, och han tror att Blommor för bins mål att gynna bin och humlor med mer blommande strimmor och stråk i odlingslandskapet kan få effekt.

– Ja, det tror jag så här små remisserna som vi ändå måste ha som kan man lika gärna använda till någonting vettigt, istället för att bara så gräs på dem, säger Mattias Hammarstedt.

Vad tror du om allmänheten, kommer de att vara intresserad av att satsa på det här?
– Det får vi hoppas. Det är ett betydligt dyrare frö, så det behövs säkert hjälp för att få ut det, säger han.

Åtminstone fram till 2020, alltså fram till slutet av nuvarande period för landsbygdsprogrammet, är det tänkt att projektet Blommor för bin ska vara igång, säger projektledaren Tobias Nilsson.

– Vi har ett effektmål på tusen hektar och det kommer säkert att vara besvärligt att uppnå det målet, men vi kämpar och jag hoppas att vi är på god väg, vi har många år på oss, säger han.