Yasri Khan (MP) drar tillbaka kandidatur och lämnar politiken

1:04 min

Yasri Khan, miljöpartistisk politiker som var på väg in i Miljöpartiets partistyrelse meddelar nu att han drar tillbaka sin kandidatur och lämnar politiken. Han har blivit kritiserad för att inte vilja ta kvinnor i hand. 

– Så som samhällsdebatten ser ut känner inte jag att det känns särskilt kul att engagera sig. Mycket handlar om det som hände Mehmet Kaplan, det fick mitt engagemang att tappa lite, som han blev misstänkliggjord. Jag själv hamnade i en situation där man började ifrågasätta min värdegrund baserat på hur jag hälsar. Jag hade redan tappat lusten, säger Yasir Khan till Ekot.

Khan har försvarat den avgående bostadsministern Mehmet Kaplan, men det var när han i samband med en intervju med TV4 vägrade ta den kvinnliga reportern i hand som kritiken växte mot honom, både extern och internt.

– Människor kan hälsa på olika sätt. Det viktigaste är att visa respekt genom att man ser varandra, man möter varandra och man kan jobba och verka tillsammans, att man respekterar varandra, säger Yasri Khan.

Miljöpartiets valberednings sammankallande, Joakim Larsson säger till Ekot att han pratat med Khan om beslutet och bekräftar att det kommit starka reaktioner internt. 

– Han har för avsikt att dra tillbaka sin kandidatur. Han har funderat den senaste tiden över sin situation och det som har hänt och kommit fram till att han inte längre kandiderar. Det andra är såklart att det förekommit starka reaktioner i partiet mot vårt förslag, säger Joakim Larsson.

Valberedningen kände till att Yasri Khan inte vill ta kvinnor i hand när de nominerade honom till partistyrelsen, men Joakim Larsson vill inte säga hur man resonerade när man kom fram till att ändå nominera honom.

Den enda förklaringen Larsson kunde ge i dag var just att Khan dragit tillbaka sin kandidatur.

– Så de verkar varit ett kort samtal, säger Ekots reporter Mats Eriksson som pratat med Joakim Larsson.

Enligt Ekots Mats Eriksson är händelsen allvarlig för Miljöpartiet. Khans tydliga ställningstagande, att inte ta i hand med kvinnor, rimmar inte med det feministiska Miljöpartiet.

– Det är rätt allvarligt. Det ha kommit starka reaktioner internt. Uppenbarligen är det så att partidistrikt och ledande företrädare för partiet hört av sig till valberedningen och sagt att det inte håller med en person som inte kan hälsa på kvinnor för att han är man och inte vill ha den beröringen. Det ger en felaktig bild av det feministiska Miljöpartiet, säger Ekots Mats Eriksson.

Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach har beskrivit det som "en vedervärdig vecka” för Miljöpartiet. I måndags avgick bostadsminister Mehmet Kaplan och Vattenfall ska sälja sin brunkolsverksamhet.

– Nu får en tidigare ledande miljöpartist inte tillträda sitt tilltänkta uppdrag för att han gör den här skillnaden mellan kvinnor och män som är känslig i ett feministiskt parti som vill stå för jämställdhet. Det bidrar till problemen för partiet,  säger Ekots Mats Eriksson.