Vindkraft

Besvikelse bland bybor efter vindkraftmöte i Strömsund

7:34 min

Tisdag kväll arrangerade Strömsunds kommun ett möte i byn Görvik för att ta del av de närboendes synpunkter på vindkraftsutbyggnaden. Men mötet lämnade frågor.

Eivor Frestadius som bor i Sörviken upplever att det dova ljudet från vindkraftverkens turbiner skapar kroppslig smärta och huvudvärk, och hade inför mötet i Görvik i Strömsund hoppats att man skulle komma tillrätta med problemen innan man fortsätter utbyggnaden.

Nu känner hon besvikelse och oro för framtiden.

– Det framkom ju att kommunen inte har någonting att säga till om. Nu undrar vi om vi kommer kunna bo kvar i byn.

Malin Hillström som är ansvarig för tillståndsfrågor på Statkraft SCA tycker att det är viktigt att närboende och berörda får uttrycka sina synpunkter för att kommunen ska kunna ta hänsyn till dessa. 

– Har man en industriell verksamhet så finns fastlagda riktlinjer att följa, och det har mätningar visat att vi gör. Men vi fortsätter jobba för att se hur vi kan arbeta för att minimera störningarna ytterligare.