SD: Avskaffa permanenta uppehållstillstånd

1:11 min

Sverigedemokraterna föreslår ytterligare åtgärder för att begränsa invandringen till Sverige. Till exempel ska permanenta uppehållstillstånd avskaffas och enbart tillfälliga uppehållstillstånd ska ges.

Medborgarskap ska också kunna återkallas enligt Sverigedemokraternas förslag till vårbudget.

För att få del av sjukvård och andra förmåner i Sverige ska det krävas medborgarskap säger partiledaren Jimmie Åkesson:

– För att kvalificera sig fullt ut för stora delar av välfärden och bidragen som finns i det här landet så måste du vara medborgare och uppnå de krav som krävs för det.

– Vi vill i väldigt hög grad stimulera till frivillig återvandring för många av dem som har kommit till Sverige, men som inte har skyddsbehov. Vi måste se till så att vi på allvar får kontroll över inflödet, säger Jimmy Åkesson. 

Sverigedemokraterna har en lång rad av förslag på skärpta åtgärder för invandrare.

Jimmie Åkesson beskriver det nuvarande läget i Sverige som att landet slits isär och pekar på en rad problem som ha samband med den stora invandringen.

Sverigedemokraternas förslag för att, som Jimmie Åkesson säger "återskapa ett samlat Sverige" är bland annat att göra det svårare för familjer att återförenas i Sverige genom att anhöriginvandring begränsas.

Sverigedemokraterna vill också stärka möjligheterna för frivillig återvandring för flyktingar som befinner sig i Sverige. Bland annat med ekonomiska stimulanser och även vidareutbildningsmöjligheter för den som flyttar tillbaka.

Den som begår brott ska kunna fråntas sitt medborgarskap och utvisas.

Det gäller också den som gett felaktiga uppgifter för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sverigedemokraternas förslag till vårbudget var en stark markering av partiets huvudinriktning att få ner antalet invandrare.

– Vi har nollvision för asylinvandring från länder där Sverige inte är första asylland, det vill säga utgångspunkten är ingen som inte har Sverige som första säkra land ska beviljas asyl i Sverige, däremot har vi så klart ett ansvar där Sverige är första asylland om det skulle bli en kris i Norden eller i Baltikum eller något annat grannland.