Miljöbrister i Fårösundsskolan

Det finns brister i arbetsmiljön vid Fårösundsskolans högstadium. Det slår arbetsmiljöverket fast efter en inspektion i våras.
Bland annat kan händer det att personalen får utökade arbetsuppgifter trots att de redan har hela dagen fulltecknad. Det innebär risk för stress för både lärare och elevvårdande personal. Verket noterar också att det finns en mobbningsplan på skolan, men att alla elever inte känner till den. Arbetsmiljöverket anser också att informationen till alla anställda vid skolan måste bli bättre.