Hon ordnar demensskola i Hjo

1:40 min

Allt eftersom vi blir allt äldre insjuknar fler och fler av oss i olika demenssjukdomar. I Hjo kommun ordnas demensskola för anhöriga till personer som insjuknat.

Sjukliga förändringar i nervbanor i hjärnan påverkar minnet och tankeförmågan. Den som insjuknar glömmer i början kanske bort tandläkartider, förlägger saker eller glömmer bort hur kaffebryggaren i köket fungerar.

Ganska små saker men som till slut gör vardagen svår att hantera på egen hand. Då är det läge att söka vård och utredas för att få veta om det är demens man drabbats av, säger Karin Yngve, anhörig- och demenssamordnare i Hjo kommun.

Demenssjukdom kallas ibland anhörigsjukdom eftersom det många gånger kan vara tungt att leva med en förälder eller partner som inte längre är sig lik. Anhöriga måste ofta reda ut situationer som uppstår och hålla koll på den som drabbats av sjukdomen.

På demensskolan i Hjo kan anhöriga till demenssjuka träffas och få stöttning och kunskap om demenssjukdomen, dela erfarenheter och prata av sig. Men också få information om vilken hjälp man kan få av kommunen, som till exempel hjälp och vård i hemmet från hemtjänsten.

Det ger anhöriga tid för återhämtning, säger Karin Yngve.