Många vill flytta på äldre dar

3:04 min

Politiker och tjänstemän säger att de gamla vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Det har gjort att kommuner också tagit bort många äldreboendeplatser under 2000-talet. Men flera studier visar att många vill flytta på äldre dar. 

Maria Kulander, doktorand vid KTH och har i forskningen studerat hur äldre i Gävle, Sundsvall, Sollefteå och ytterligare några orter ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta.

– Är man yngre passar det att bo hemma, men blir man äldre och riskerar fallolyckor vill man gärna flytta, säger hon.

Idag är många som flyttar till ett äldreboende ganska gamla och i dåligt skick, vilket kan vara jobbigt för den äldre. 

– Man märker också att många dör efter en kortare tid på ett boende, säger Maria Kulander.

Förutom att gärna vill flytta på äldre dar så ser Maria Kulander också samhällsekonomiska vinster.

– Om äldre personer flyttar från en villa så kan en barnfamilj flytta in i en villa och en student in barnfamiljens lägenhet.

Hon tycker att de äldre, när de uppnått en viss ålder, ska få bestämma själva om de vill flytta till ett äldreboende eller någon annan form av mellanboende, som ett seniorboende eller trygghetsboende.

– Då är det upp till kommunerna att se till så det finns olika valmöjligheter.