Omstritt danskt lagförslag kan hota religionsfriheten

10 min

Regeringen i Danmark förbereder en lag som ska stoppa radikala imamers möjlighet att sprida kontroversiella budskap. Men de politiska förslag som lagts fram har istället väckt frågan om Danmark håller på att kriminalisera många danskars religiösa övertygelse.

I Danmark upplever många troende att deras religionsfrihet är under stark press. 

Det finns en utbredd rädsla för att vi nu snävar in normaliteten för religion, säger Anders Ellebæk Madsen på Kristeligt Dagblad. Att jakten på en handfull radikala imamer håller på att inskränka utrymmet som finns för att vara annorlunda, att vara konservativt religiös i Danmark.

Debatten började med att Lars Lökke Rasmusen meddelade att han med en ny lag ville kriminalisera religiösa yttringar som undergräver det danska samhället. 

Lars Lökkes förslag är bara ett av många politiska förslag i Danmark just nu för hur man ska hantera radikala imamer, och i många av förslagen återkommer hänvisningar till att religiösa samfund måste leva upp till liberala danska demokratiska värderingar. Hänvisningar som fått många konservativt troende från olika religioner att känna en oro.

De flesta är väl eniga om att stening ligger utanför demokratiska värderingar, men om man vill att ens fru ska vara hemma och ta hand om barn - är det odemokratiskt? frågar sig Anders Ellebæk Madsen.

Juridikprofessor Lisbeth Christoffersen är expert på religionsrätt och välkomnar debatten om hur religionsfriheten ska hanteras i ett sekulärt samhälle. För självklart finns det gränser för religionsfriheten, menar hon.

– Men det betyder inte att jag köper de förslag som lagts fram, lägger hon till.