Är det dags att återinföra borgmästare?

17 min

Varför försvann titeln borgmästare? Thomas Nordegren undrar hur potentialen ser ut för ämbetet och om det är dags att införa det igen.

Helena Balthammar är borgmästare i Linköping och hon berättar om sina uppdrag.

David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet ger oss historien kring titeln.