Kadmiumkartan visar var tungmetallen finns i Sverige

Flera lyssnare har efterfrågat en Sverigekarta där det framgår var det finns mest kadmium i marken. Här är kartan.

Kadmium är en giftig tungmetall som kan skada njurarna och kan ge upphov till benskörhet bland annat.

Vi får huvudsakligen i oss kadmium genom maten vi äter, exempelvis grönsaker, rotfrukter och mjöl. Det är för att spannmål och grönsaker tar upp kadmium med sina rötter från marken de växer i.

Kadmium (Cd) - Fakta:

  • Små mängder kadmium kan finnas i bergartsbildande mineral. De högsta kadmiumhalterna finns i sedimentära bergarter som lerskiffer och sandsten.

  • Svartskiffer och kol kan innehålla mycket höga halter. Kadmium anrikas i organiskt material och i kol.

  • Morän kallas jordarten som täcker större delen av Sveriges yta. Morän som innehåller svartskiffer kan ha särskilt höga kadmiumhalter.

  • Svartskiffrigt morän finns till exempel längs randen av Kaledoniderna i JämtlandBillingen i Västergötland och öster om Vättern. 

  • Gotland och Öland kan förhöjda kadmiumhalter orsakas av både kalksten och marin lera.

  • I Skåne speglar förhöjda kadmiumhalter förekomsten av kambrisk svartskiffer och sandsten.

    Källa: SGU


Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt kadmiumhalten i jordbruksmarken (se separat karta). Kadmiumnivåerna i matjordslagret avspeglar ganska väl de geologiska förutsättningarna som beskrivs i kartan från SGU.