Oenighet och konflikträdsla i EU om ändringar av asylsystemet

1:23 min

Efter dagens migrationsministermöte i Luxemburg står det klart att det blir svårt att förändra dagens asylsystem inom EU. Om två veckor väntas EU-kommissionen presentera förslag om att antingen göra dagens, tillfälliga system permanent eller att flyktingar som kommer till EU ska fördelas mellan länderna enligt en så kallad fördelningsnyckel.

Men oenigheten är stor, länderna emellan säger Sveriges migrationsminister Morgan Johansson (S). 

– Jag hade nog hoppats på mer, det infinner sig nog någon känsla av att nu har vi Turkiet-avtalet på plats. Antalet som kommer till Europa just nu är lägre och därmed så är då behovet av att göra en stor reform av asylsystemet inte så stort. Den känslan har infunnit sig hos en del,säger Morgan Johansson.

Det verkar alltså mycket svårt att kunna ena länderna om att göra det tillfälliga systemet som gäller nu, i ett krisläge, permanent.

Att EU-kommissionen skulle gå ännu längre när förslaget presenteras om två veckor och föreslå alla flyktingar som kommer till EU ska fördelas mellan EU:s medlemsländer enligt ett fördelningssystem, verkar väldigt avlägset, åtminstone om EU-kommissionen vill försöka få igenom det här förslaget.

En rad länder är tveksamma, andra säger nej till att ens förändra dagens system och några är enligt Morgan Johansson konflikträdda. Hur som helst så ska han börja att ringa runt till ministerkollegor i andra EU-länder för att få stöd för en förändring av dagens asylregler

– Vi kommer att fortsätta att kontakta de länder som resonerar på ungefär samma sätt som vi. Och också försöka få in de länder som jag sa är lite konflikträdda, som frågar sig om de verkligen ska ta den här frågan nu igen. Det handlar om att argumentera för att det här behövs. Annars riskerar vi att hamna i samma läge igen.