Är du en tjuvåkare?

Västtrafik tycker att det tjuvåks för mycket i Skaraborg. Var femtonde resenär som åker med Västtrafik har inte betalat för resan.
Tjuvåkandet kostar företaget 30 miljoner om året och nu startas en annonskampanj för att få stopp på tjuvåkandet. Samtidigt kommer antalet biljettkontroller att bli högre.