Ryskt flyg stannade för länge i svenskt territorium

0:53 min

Ett ryskt statsluftfartyg har brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen när de stannade längre än tillåtet i svenskt territorium. 

Under torsdagen upptäcktes ett ryskt spaningsflygplan över norra Lappland.

Planet hade diplomatiskt tillstånd att vistas i svenskt luftrum, men vistades längre än tillåtet och har därmed brutit mot tillträdesförordningen. 

– Det är alltid allvarligt när någon bryter mot tillträdesförordningen, men i det här fallet har det berott på tekniska fel och vi har haft en dialog och de har kommit iväg. Det är ingen som flugit in och kränkt vår luftrum, säger presschefen för Försvarsmakten, Phillip Simon.

Försvarsmakten har lämnat en rapport till regeringskansliet.