Svårare för länets bosnier

Bosnier är den största gruppen asylsökande i Sverige idag, i Västernorrland finns drygt 300 bosnier. Nu har regeringen ytteligare skärpt kraven så att i princip alla får avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.
Hasmira Kokic som bott i Sverige i flera år anser att normaliseringsprocessen, som innebär att alla i Bosnien ska kunna återfå sina hus, inte fungerar.