Kulturdoulorna vill hjälpa kvinnor i hela landet

8:17 min

Alla nyanlända gravida kvinnor borde erbjudas hjälp av en kulturdoula. Det tycker de fyra län i landet där kulturdoulor och kulturtolkar arbetar idag. Däribland Värmlands län. Nu jobbar doulorna för att verksamheten ska spridas ut i hela landet.

Det var för att svensk forskning hade visat att kvinnor som kommer hit från utomeuropeiska länder i högre grad drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning, som det första projektet med doula och kulturtolk startade i Göteborg 2008. Idag jobbar kulturdoulor även i Örebro, Värmland, Umeå, Lycksele och snart även i Skellefteå, Malmö och Stockholm.

Men för att verksamheten ska få en ännu större spridning så har en arbetsgrupp startats på initiativ av länsstyrelsen i Örebro med representanter från alla fyra länen så att fler kvinnor ska kunna få hjälp av en kulturdoula under den sena graviditeten, vid förlossningen och en kort tid efteråt.

Linda Häggkvist är projektledare för kulturdoulorna i Värmland. Enligt henne är behovet av doulor som kan hjälpa nyanlända kvinnor på deras modersmål stort. Det kan handla om allt från ren information om hur mödravården fungerar och varför man ska genomgå olika undersökningar till att vara helt nära och stöttande under själva förlossningen.

För som det ser ut idag har inte alla kvinnor tillgång till samma goda vård, säger Linda Häggkvist.

– Nej, jag tycker inte det. Och det är för att det finns en kommunikationsbrist. Kvinnorna kan inte språket, därför får de inte samma råd och de kan inte ställa samma frågor. Det leder till att vården inte blir lika jämställd och trygg för alla.

En tanke med arbetsgruppen som nu har börjat träffas är att försöka få till ett likartat arbetssätt över hela landet. Att alla kulturdoulor får en likvärdig utbildning och att det ska finnas utarbetade rutiner att arbeta efter när en verksamhet ska etableras på en ny ort.

Men det handlar också om att bygga relationer mellan kulturdoulorna och personal inom förlossningsvården. För doulorna har något som sociologen Zaira Jagudina, som forskar om bland annat migration och hälsa vid Göteborgs universitet, kallar för tvärkulturell kompetens. Det är kunskap som inte går att studera sig till, utan som bygger på egen erfarenhet av hur det exempelvis är att bryta upp från en miljö och flytta till ett nytt land. Kulturdoulorna har en viktig funktion att fylla, säger hon.

– Det finns tyvärr ingen kontinuitet mellan mödravården och förlossningsvården i Sverige. De barnmorskor som kvinnorna träffar under graviditeten är inte med vid förlossningen. Men doulorna står för en större kontinuitet mellan de olika delarna i det svenska vårdsystemet.