Ingen ökning av cancer i Sverige efter Tjernobyl

2:29 min

När kärnkraftverket i Tjernobyl havererade för 30 år sedan fanns stora farhågor för ett kraftigt ökat antal cancerfall i vårt land.

Men i backspegeln har det inte blivit så – trots att mycket radioaktivt nedfall drabbade Sverige.

Den som bor i Sverige får enligt Strålsäkerhetsmyndigheten i vanliga fall i genomsnitt en stråldos på omkring tre millisievert. Den kommer bland annat från en naturlig bakgrundsstrålning, från medicinska undersökningar och från radon.

Efter Tjernobylolyckan gjordes omfattande mätningar av hur mycket extra strålning som människor utsattes för, främst i områden med högre nedfall som till exempel i Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland och Västmanland, och stråldoserna varierade.

– I genomsnitt ökade inte exponeringen mer än bakgrundsstrålningen så det var väldigt låga dosökningar, säger Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin.

Att människor i Sverige utsattes för låga doser innebär alltså att antalet extra cancerfall har blivit så få att det inte går att avgöra om de verkligen berott på ökad strålning eller något annat.

– Av Cesium 137 fick vi ungefär fem procent av de totala utsläppen här i landet. Men det ger så låga stråldoser i genomsnitt för hela befolkningen så vi kan inte se några ökade cancerrisker. Det är alldeles för små riskökningar för att man ska kunna observera dem bland alla cancerfall som ändå inträffar, säger Pershagen.

Nu 30 år efteråt bör de flesta cancerfallen ha upptäckts, även de som inte ger symptom förrän efter många år, enligt Göran Pershagen.

Och det finns annan strålning som ger betydligt större risker.

– Den allra viktigaste enskilda strålkällan vi har i vårt land och många andra länder är radon i bostäder, den orsaker ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige varav huvuddelen inträffar hos rökare, säger Göran Pershagen.

Vad kan man lära sig av det här?

– Jag tycker det är viktigt att ha en balans i diskussionen. Vi upplever väl att vissa hälsorisker förstoras upp medan andra glöms bort.