Stora Barriärrevet norr om Australien är döende

1:20 min

Stora barriärrevet norr om Australien är mer hotat än man tidigare trott Hälften av Stora barriärrevet är redan dött eller döende menar kända korallforskare och bara en liten del är opåverkat av korallblekning.

Det är den ledande korallforskaren Terry Hughes som varnar för en allt snabbare koralldöd längs Australiens kuster. Angela Wulff, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, instämmer och menar att läget är akut.

– Det är mycket, mycket allvarligt. Terry Hughes är en av världens ledande korallforskare vid James Cook universitetet och när han talar om koraller bör man lyssna, säger Angela Wulff.

Stora Barriärrevet norr om Australien, är det längsta korallrevet i världen och dess korallformationer syns ända från rymden. Men nu dör de alger som ger färg åt korallerna snabbare än man tidigare trott och kvar blir bara den vita kalken.

Endast sju procent av Stora Barriärrevet har helt klarat sig från korallblekning enligt korallforskaren Terry Hughes och blekningen sprider sig nu till korallrev utanför kusterna längs västra Australien.

Den största boven tros vara klimatförändringarna. Men även näringsläkage från jordbruk bleker korallerna. Enligt Angela Wullf närmar vi oss punkten där de koallreven inte kan återhämta sig.

– Ju mer stressfaktorer vi utsätter korallerna för desto sämre mår de, och sju procent är en försvinnande liten siffra.

Angela Wullf kallar korallreven för havets regnskogar.

– Det är väldig gamla organismer som har byggts upp under lång tid och det är väldigt många arter som lever på ett korallrev, säger Angela Wullf.

Hur bedömer du chanserna att utvecklingen vänds?

– Jag är optimist och tror att utvecklingen går att vända. Men vi måste agera nu. Vi behöver stoppa klimatförändringarna och först och främst minska koldioxidutsläppen, säger Angela Wullf.