Malmö

Fler män vill donera sperma

1:38 min

Efter att det blev möjligt för ensamstående kvinnor att insemineras har fler män än vanligt hört av sig för att de vill donera sperma. 

På Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö har man märkt av en klar ökning av antalet män som vill donera sperma, något som sektionschef Margareta Kitilinski ser positivt på.

– Det blev faktiskt ett väldigt stort gehör, det blev många som hörde av sig, vi har fått väldigt mycket respons, och många som har hört av sig och vill hjälpa. Och kanske har uppmärksammat att det här behovet finns, säger Margareta Kitilinski.

Den nya lagen, som började gälla 1 april, innebär att i framtiden enbart de män som godkänner att bli upphov till barn med bara en förälder, kan komma ifråga som donatorer.

– Det är ju så att efter den 1 april,  när man kommer som donator,  så blir man tillfrågad; att nu finns det en ny lagstiftning från 1 april, vilket innebär att man samtycker att donera både till olikkönade, samkönade par och även till ensamstående. Kan man inte acceptera att donera till alla tre grupperna, det vill säga framför allt ensamstående, så kan man inte bli donator, då blir man avvisad som donator, säger Margareta Kitlinski.

Och så här kommenterar en av donatorerna i Malmö att ensamstående mödrar nu också får hjälp av samhället att få barn.

– Som jag har förstått det, så är det ju ändå, det finns ju ganska mycket krav på de kvinnor som vill bli inseminerade, ensamstående mammor, och jag får väl förlita mig på att den process som dom får gå igenom ser till att dom kanske då har bra stöd från andra familjemedlemmar, från vänner och väninnor i sin närhet,  och kanske även en familj som backar dom, och att de är väl införstådda med det beslut dom tar, och gör det på goda grunder.

– Jag känner, att om det finns ett system som beslutat att det går bra för dem att bli inseminerade, så ger jag mitt godkännande till det, och hjälper till.