Rapport från SKL

Här är länets bästa skolkommuner

Sveriges kommuner och landsting rankar skolorna i Nordmaling och Vindeln bland de 20 bästa i landet. 

Rapporten "Öppna jämförelser - grundskola 2016" presenterades idag av Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Nordmaling hamnade på 14:e plats och Vindeln på 16:e plats bland landets 290 kommuner när det gäller det sammanvägda resultatet för elever som lämnade grundskolan 2015.

Rangordningen visar hur väl kommunen lyckas med sitt kunskapsuppdrag.

Rapporten visar att det genomsnittliga meritvärdet i hela landet ökat från 214,8 till 217,1 poäng. Däremot har behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram sjunkit från 86,9 till 85,6 procent.

SKL förklarar en del av den försämrade behörigheten med en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

"För att komma hela vägen behöver kommunerna rimliga förutsättningar från staten, till exempel att asylsökande och nyanlända fördelas jämnare mellan landets kommuner och skolor", säger SKL:s vd Håkan Sörman i ett pressmeddelande.