Sjukfrånvaro i Köping

Sjukfrånvaron inom äldre- och handikappomsorgen i Köping ökade med 14 procent under förra året. Personalen var sjuka i genomsnitt 45 dagar var, medan 36 procent inom samma personalgrupp inte hade en enda sjukdag.
Inom socialnämnden har man analyserat sjuk- respektive friskdagarna utan att hitta någon förklaring till skillnaderna. För att minska sjukfrånvaron har man startat projektet "Min hälsa" där en sjukgymnast ska ta sig an de som ofta måste sjukskriva sig för att då dem att må bättre.