Hälften av svenskarna vill avveckla kärnkraften

2:07 min

Idag är det exakt 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade. Samtidigt visa den årliga mätningen från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet att kärnkraftsmotståndet håller i sig. Hälften av svenskarna vill avveckla kärnkraften, och frågan blir alltmer en tydlig höger-vänster-fråga.

– Nu är det i sista mätningen 50 procent som säger på en av våra indikatorer att vi ska avveckla kärnkraften, medan det bara är 30 procent som vill använda den. Det är alltså en tydlig övervikt i opinionen för att vi ska avveckla kärnkraften, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet.

Det var efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 som svenskarnas inställning till kärnkraften svängde. Dessförinnan hade de som vill använda kärnkraften varit i tydligt opinionsöverläge, men året efter var bilden den omvända. Fem år senare håller alltså motståndet mot kärnkraften i sig och har till och med förstärkts något.

Senaste mätningen från SOM-institutet visar alltså att 50 procent vill avveckla kärnkraften medan 30 procent vill använda den. 20 procent har ingen tydlig åsikt. Förra var det 49 procent som ville avveckla den, medan 34 ville använda kärnkraften.

Men de senaste årens trend, kan inte enbart kopplas till kärnkraftsolyckan i Japan, säger Sören Holmberg. Det finns flera förklaringar, enligt honom:

– Ja absolut. Först fick du en kortsiktig effekt av olyckan som gjorde att folk var skeptiska till kärnkraft naturligtvis. Samma effekt som du fick efter Tjernobyl-olyckan och efter Harrisburg, tidigare i kärnkraftens historia. Men de gångerna svängde opinionen snabbt tillbaka igen. Det har det dock inte gjort den här gången, och det beror på att vi har fått ett helt annat debattklimat i landet. Entusiasmen för kärnkraften har ju sjunkit på alla punkter och det har börjat avvecklas i våra grannländer, till exempel i Tyskland.

Samtidigt som få väljare tycker att kärnkraften är en viktig fråga, den ligger långt ner på väljarnas dagordning, håller inställningen till kärnkraften på att blir en mycket tydlig högervänster-fråga enligt Sören Holmberg. Personer med sympatier mer till vänster är mer negativa, och de till höger mer positiva.

– Alliansväljare inklusive Centerpartiväljare är nu mer positiva till att använda kärnkraften, medan de rödgröna inklusive Feministiskt inititativ, är för avveckling, och sen har du de det partis väljare som är allra mest entusiastiska till kärnkraften, det är Sverigedemokraternas väljare.

Bilden ser alltså helt annorlunda ut än den gjorde på 1970-talet där frågan gick på tvärs med höger och vänster.

– Där Centerpartiet och Vänsterpartiet var de två som var mest emot kärnkraft. Och Socialdemokratin gick i armkrok med Moderaterna den gången i stödet för kärnkraft. Men så är det absolut inte nu. Vi har en helt ny konfliktstruktur i kärnkraftsfrågan.