Insemination dröjer trots nya lagen

1:35 min

Det kan dröja till slutet av året innan ensamstående kvinnor får möjlighet att bli inseminerade i Sverige, trots den nya lagen som började gälla 1 april.

Socialdemokraten Anna Lena Hogerud, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Skåne och även medlem av sjukvårdsdelegationen på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förklarar förseningen. 

– Först och främst väntar vi på att SKL:s sjukvårdsdelegation ska fatta ett beslut, som vi sedan kan anta i Skåne. Då blir det kanske svårt för oss i Skåne att få upp beslutet redan i maj, eftersom det bara är några dagar där emellan. Och i så fall får vi se om det finns någon annan möjlighet före sommaren, annars får det bli beslut i augusti.

Redan när lagen kom 1 april fick ensamstående kvinnor i Sverige veta att det skulle dröja innan den efterlängtade inseminationen. Nu står det klart att det kan ta minst ett halvår tills dess.

Otåligheten är stor, bekräftar Margareta Kitlinski, sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.

– Redan när det blev tillkännagivet att lagen kommer gå igenom och den kommer att gälla 1 april, har vi haft ett väldigt stort telefontryck med intresserade kvinnor som vill ställa sig i kö. Och den dagen då lagen trädde i kraft var det samma tryckvåg av telefonsamtal, säger hon.

Men väntan blir lång för de ensamstående kvinnorna. Än så länge tar man i de flesta landsting inte ens emot anmälningar.

Att SKL:s sjukvårdsdelegation i bästa fall tar beslut 19-20 maj, betyder alltså att det på landstingsnivå kan dröja till efter sommaren, och då kan de första inseminationerna i praktiken dröja till slutet av året.

– Det är alltid svårt att utforma en rekommendation efter en lag innan man vet hur det blir. Jag kan ju tycka att den här lagen skulle varit på plats ännu tidigare, så på det sättet kan jag förstå att det finns en frustration och en förhoppning att det här ska gå så fort som möjligt, säger Anna Lena Hogerud.

– Och vi får arbeta för att det ska gå snabbt och smidigt, och hoppas att vi kan få ett beslut så snabbt som möjligt.