Grafik: Tjernobyl­olyckan och efterverkningarna

I år har det gått 30 år sedan Tjernobylolyckan inträffade. Fortfarande pågår försöken att begränsa strålningen på platsen, hundratusentals har deltagit i saneringsarbete och det radioaktiva nedfallet har bara i Sverige kostat 900 miljoner kronor i stödåtgärder.

Vad vi vet idag 

I dag vet vi att cirka 600 000 personer deltog i räddningsarbetet, men siffran för antalet dödsoffer olyckan orsakade går isär.

56 personer har dött som en direkt följd av den radioaktiva strålningen och cirka 4 000 personer kommer på grund av olyckan förmodligen att dö så småningom enligt FN:s Världshälsoorganisation och Internationella atomenergiorganet IAEA.

Men det finns forskare som inte håller med om dessa siffror. Enligt ett annat FN organ, International Agency for Research on Cancer, orsakade olyckan 16 000 dödsfall.

Den ryska vetenskapsakademin hävdar dock att 60 000 personer dog i Ryssland och att cirka 140 000 personer omkom i Ukraina och Vitryssland.

Det har varit svårt att samla information för att beräkna en exakt dödssiffra. I och med att hundratusentals människor flyttade från de drabbade områdena och Sovjetunionens upplösning har register gått förlorade.  

Den förbjudna zonen

Bild

UKRAINA

VITRYSSLAND

Pripjat

Tjernobyl

Kiev

100km

Förbjudna zonen, naturreservat

Bild

UKRAINA

VITRYSSLAND

Pripjat

Tjernobyl

Kiev

100km

Förbjudna zonen, naturreservat

Den förbjudna zonen vid Tjernobyls kärnkraftverk är en av de mest radioaktivt förorenade platser i världen. Det är förbjudet för människor att bosätta sig i zonen. Det är också förbjudet för människor vistas där mer än ett begränsat antal timmar om dagen, på grund av den höga strålningen.

Strålningsnivåerna varierar över områdets 4 200 kvadratkilometer. Platsen ligger på gränsen mellan södra Vitryssland och norra Ukraina. De enda som idag bor i zonen är de 3 000 människor som fortfarande arbetar med saneringen.

Eftersom det inte finns några människor där har området blivit ett naturparadis för djur. Zonen fungerar som ett naturreservat. Djuren har större chanser att överleva strålningen än vad de har i områden med mänskliga aktiviteter, som exempelvis jakt och trafik.