Räddningstjänst i Hjälmaren

Trots att det finns en gemensam frivillig räddningsledningsgrupp för insatser på Hjälmaren i Örebro behövs det en statlig ledningscentral för räddningsinsatser på Hjälmaren. Det kräver nu allt fler av de inblandade myndigheterna.För närvarande finns det fem räddningstjänster, tre sos-centraler och tre polismyndigheter runt Hjälmaren och vid olyckor är det risk att samordningen av de olika räddningsinsatsernas inte fungerar. Tidigare har räddningstjänsten i Örebro krävt en gemensam räddningsledning för Hjälmaren och nu kräver även räddningstjänsten i Arboga samma sak.