Kraftig ökning av övervikt hos barn i Kina

Kinesiska barn som lever utanför stora städer blir allt mer överviktiga, visar en ny studie från Europeiska kardiologföreningen.

Forskare har tidigare sett en ökning i övervikt hos barn och unga i större städer i Kina. Men i den här studien vägde och mätte man istället totalt 28 000 barn mellan 7 och 18 år på landsbygden, i den östra provinsen Shandong.

De utförde mätningar vid sex olika tillfällen, mellan år 1985 och 2014. När studien tog sin början 1985 var mindre än en procent av barnen kraftigt överviktiga. 2014 var den siffran uppe på 17 procent för pojkar och 9 procent för flickor i samma område.

Förutsättningarna är att barn äter allt mer så kallad västlig kost med mycket läsk och mat med högt kaloriinnehåll. Dessutom rör barnen inte på sig i samma utsträckning som tidigare.

En av anledningarna till att ökningen har varit kraftigare hos pojkar kan bero på att man på landsbygden traditionellt ger pojkar större möjlighet att ta del av familjens resurser, resonerar man.

Forskarna uppmanar myndigheter till utbilda barn bättre så att de så tidigt som möjligt får reda på riskerna av för dåligt kost och för lite motion. De menar också att mycket av ansvaret ligger hos föräldrarna att förändra situationen till det bättre.

Referens: Ying-xiu Zhang et al. Trends in overweight and obesity among rural children and adolescents from 1985 to 2014 in Shandong, China. European Journal of Preventive Cariology, 2016. DOI: 10.1177/2047487316643830