Metall från döda ska återvinnas vid krematorier

5:59 min

Snart kan det vara slut med den miljömässigt tveksamma hanteringen av metaller som blir över efter kremeringar. På kyrkogårdarna runt om i landet ligger åtskilliga ton metall nedgrävda. Men den här månaden beslutar riksdagen om metallen från och med den 1 juli ska återvinnas istället. 

– Hela samhället bygger idag på återvinning och återanvändning, så det är ju helt riktigt att vi ska ta tillvara på allting och inte bara slänga bort det, säger Mats Svensson, som är kyrkogårdschef vid Karlstads pastorat.

Varje år bildas omkring 22 ton metallskrot vid landets krematorier. Det handlar om olika typer av implantat, som höftledsproteser av titan och nitar och beslag från kistorna. Hittills har metallen grävts ner på kyrkogårdarna eller lagts på hög i väntan på att en ny lagstiftning ska göra det möjligt att återvinna den istället.

Att gräva ner metallen har varit vanskligt, inte bara ur miljösynpunkt. Det finns alltid en risk för att metallen av misstag ska komma upp till ytan igen, när kyrkogården byggs ut eller gravarna förnyas.

Det har även funnits andra etiska frågor att ta hänsyn till i arbetet med lagförslaget. Men till slut har regeringen i sin proposition landat i att metallen som återvinns ska upparbetas till nya produkter och att en eventuell vinst ska gå till Allmänna arvsfonden. Enligt lagförslaget ska det heller inte vara möjligt för den enskilde att bestämma på vilket sätt ett implantat ska återvinnas.

På Ruds kyrkogård i Karlstad, jobbar krematorievaktmästaren Per Ahlbeck sedan nästan 30 år. Han tycker att det känns helt okej att gamla höftledsproteser efter kremeringarna kan återvinnas och bli till exempelvis glasögonbågar eller båtpropellrar.

– Egentligen spelar det väl ingen roll vad de gör utav det, för det smälts ju ändå om. Det blir ju ändå helt nytt, materialet.

Per Ahlbeck får medhåll av kollegan Mats Svensson.

– När du köper något som är gjort i metall, så vet du aldrig vad den kommer ifrån. Och jag tror inte att någon kommer att veta att det här är metall som är återvunnen efter en kremation. Det är ingen som kan hålla reda på det.

Den 18 maj beslutar riksdagen om metallen ska återvinnas eller inte.