Dom från HD: Radon gav sänkt hyra

1:35 min

Höga radonvärden kan leda till minskad hyra. Det har Högsta Domstolen slagit fast i en vägledande dom i dag. Hyresgästföreningen planerar nu att driva flera fall vidare till domstol.

– Högsta Domstolen konstaterar ju att radongas kan utgöra ett men i nyttjanderätten. Jag känner mig otroligt lättad att man kom fram till den bedömningen, säger Susanna Skogsberg som är förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Domen handlar om en hyresgäst i Uppsala som i dag fick rätt mot sin hyresvärd. Enligt Högsta Domstolen är det alltså en brist i lägenhetens skick om radonhalten är högre än riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter. Därför ska hyran i det aktuella fallet sänkas med 15 procent.

Susanna Skogsberg på Hyresgästföreningen kan inte svara på hur många som kan påverkas av HD:s vägledande dom:

– Folkhälsomyndigheten uppskattade 2014 att det är ungefär 400 000 bostäder som har förhöjda radongashalter. Det är vanligast i villor där man har direkt markkontakt.

Men det är inte orimligt att tänka sig nu att det kommer vara tusentals hyresgäster som kan få hyressänkning på grund av höga radonvärden?

– Jag vet inte om man kan säga så. Det är nog många som kommer att försöka ta reda på vilken radonhalt de har i sin lägenhet. I många fall vet de inte det och fastighetsägaren har inte heller undersökt saken. I nästa steg ska man genast vända sig till hyresvärden för att få det åtgärdat. Men om det dröjer, då kan man ha rätt till hyresreduktion, säger Susanna Skogsberg.