Svenska Spel vill öppna internetkasinon

Svenska Spel gör i år en vinst på 4,8 miljarder, en marginell ökning från föregående år, framkom vid årsstämman  i Visby på onsdagen.

Avgående styrelseordföranden Anitra Steen säger att stora vinster går förlorade i konkurrensen med utländska nätbolag och Svenska Spel hoppas därför få konkurrera med dessa på nätet genom nätkasinon.

Anitra Steen hoppas också att spelutredningen, som regeringen beslutade om förra hösten, ska ge bolaget möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra aktörer.

- De långsiktiga förutsättningarna för Svenska Spel är idag okända. Vi hoppas att utredningen kommer att värna om de värden som nu riskerar att gå förlorade, säger Anitra Steen.

Vid årsmötet valdes Erik Strand till ny ordförande.