Därför är musik bra för ditt barns utveckling

Att lyssna på musik kan lära små barn att lättare och bättre känna igen rytmen i tal. Det kan ha betydelse för barnets kognitiva utveckling.

Forskare lät 20 bebisar delta i ett antal korta lekstunder med musik, där barnen med hjälp av sina föräldrar fick klappa takten till musik.

Sedan jämförde de barnens hjärnaktivitet med en grupp barn som fått leka lika länge och lika många gånger med bilar och klossar, men utan musik.

Forskarna kunde då se att bebisar som lekt med musik lättare kunde urskilja och förutspå mönster i både musik och tal. Resultatet visar, enligt forskarna, tydligt vikten av musik för barnets utveckling av att tänka, förstå och lösa problem.

Källa: T. Christina Zhaoa och Patricia K. Kuhl, 2016. Musical intervention enhances infants' neural processing of temporal structure in music and speech. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.1603984113