Så bildar orden en karta i ditt huvud

1:39 min

Amerikanska forskare har lyckats rita en slags ordkarta, som visar hur språket är fördelat i hjärnan. Det visar sig att språket inte sitter på en enstaka plats som man tidigare trott, utan är jämt fördelat över hela hjärnan.

När vi människor hör ett ord aktiveras flera delar av vår hjärna samtidigt, precis som när man upplever eller gör något. Aktiveringen har forskare vid Berkeleyuniversitetet använt sig av, när de på ett helt nytt sätt kunnat kartlägga ord- och språkförståelsen i hjärnan.

Genom att låta försökspersoner lyssna på talade berättelser samtidigt som de befinner sig i en magnetscanner, har forskarna kunnat skapa en  ordkarta över hjärnan.

– De har fått fram en mycket mer detaljerad karta än man haft tidigare, med ett 70-tal olika områden i varje hjärnhalva, säger Per Alm, universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet.

Forskarna delade in ord i olika grupper, som sedan färgkodades. Exempelvis kodades sociala ord som "familj" eller "kompis" med röd färg, och visuella ord som till exempel "randig" eller "prickig" med grön. Utifrån kodningen fick ordkartan färg.

Forskarna har med ordkartan kunnat visa att språkförståelsen, i motsats till vad man tidigare trott, till stor del är symmetriskt fördelad mellan våra två hjärnhalvor.

I studien ingår endast sju personer som talar samma språk. Resultaten är intressanta, men mer forskning krävs, menar Per Alm.

– För framtiden är den här finmaskiga uppdelningen av ord ett intressant resultat. Samtidigt får vi kanske vänta lite på bekräftelse från andra studier, säger han.

Referens: Alexander G. Huth et al. Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex. DOI:10.1038/nature17637