Svensk luftambulans vill se fler ambulanshelikoptrar

1:54 min

Stora delar av Sverige saknar tillgång till en ambulanshelikopter, därför behövs det en nationell ambulanshelikopterflotta, det anser kommunalförbundet Svensk luftambulans. 

– Det är så pass utmanande att vi ibland har olyckor som händer på fel sida om landstingsgränsen, fast väldigt nära en befintlig ambulanshelikopterbas. Men de kallas inte ut då, vilket vi väldigt gärna skulle vilja se att man istället gör, säger Paul Carbonnier, förbundschef för Svensk luftambulans.

I Sverige är det upp till landstingen att prioritera om de vill ha tillgång till en ambulanshelikopter. Några har hittills valt bort den möjligheten av ekonomiska skäl, eller som i Skåne där man tyckt att man klarat sig med vanliga ambulanser eftersom det är relativt korta avstånd mellan sjukhusen.

Men av de nio landsting eller regioner som har en egen ambulanshelikopter så är fyra redan anslutna eller på väg att ansluta sig till det två år gamla kommunalförbundet Svensk luftambulans. För landstingen finns det stora pengar att spara genom att samarbeta kring exempelvis upphandlingar och underhåll av helikoptrar. Men det främsta skälet till ett utökat samarbete är en snabbare och bättre samordnad akutsjukvård, enligt Gunnar Blomqvist, kanslichef på Svensk luftambulans.

– Det har ju varit lite trögt med samordningen bland dem som har helikoptrar i dag. Men efter uppstarten i Värmland och Dalarna, och när nu  Västra Götaland valt att gå med så har intresset varit stort. Jag tror att man nationellt sett ser behovet av en större samordning och effektivare verksamhet genom till exempel att man synkroniserar helikoptermodeller kan man hålla nere underhållskostnader, säger Gunnar Blomqvist.

Helikoptrarna är bemannade med läkare till skillnad från ambulanser som inte är läkarbemannade. Narkosläkaren Staffan Thorling jobbar deltid på ambulanshelikoptern i Värmland.

– Det här är framtidens sjukvård. Mycket av den vård vi annars påbörjar när patienten kommer in till sjukhuset kan vi i dag påbörja redan på skadeplats. Det är klart att det gagnar patienten, säger narkosläkaren Staffan Thorling.