Polisanmälningar om rasism ökar

Antalet polisanmälningar om hets mot folkgrupp har ökat dramatiskt under hela 90-talet.
Det är Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som undersökt anmälningarna till polisen. Antalet anmälningar har ökat från drygt 100 anmälningar per år under åren 1992-1995 till 865 anmälningar år 2000. Även antalet anmälningar till Justitekanslern vad gäller tryckfrihetsbrott som avser hets mot folkgrupp ökar. Ökningen av de anmälda brotten beror delvis på att den typ av brottslighet ökat och även på en hårdare inställning från samhällets sida. Fler polisiära insatser har lett till fler anmälningar. Det är dock få personer som fälls för brottet hets mot folkgrupp.