Funktionshindrade möter naruren

Skånes funktionshindrade skolelever får nu möjlighet att besöka Skåneleden.
Det är Stiftelsen för fritidsområden i Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne, som ser till att 800 elever med funktionshinder får åka buss till Fulltofta Strövområde utanför Hörby. Syftet är att informera funktionshindrade ungdomar om var dom kan ta sig fram i den skånska naturen.