Bytte ut personalen mot praktikanter

2:14 min

Uppdrag granskning i SVT igår handlade om när företaget Kulthammar sa upp ett avtal med den underentreprenör som drev asylboendet Norrbygården i Fagersta.

Kulthammar, som har kontrakt med Migrationsverket om att driva boendet, bytte i februari ut all personal och ersatte till stor del med praktikanter.

Men Kulthammars affärsområdeschef Joakim Sköldhammar menar att det inte är ekonomisk vinning som gör att man gärna använder sig av praktik.

– Om man ser att en person ska jobba hos oss en längre tid så var det inte den lönsamheten som gjorde att vi gjorde det här valet. Det är absolut inte pengarna som styrt att vi tagit in praktikanter, utan det har med verksamheten att göra, för att se att de fungerar i vår verksamhet.

Förutom att Kulthammar driver asylboende i Fagersta har man också ett i Ljusdals kommun. Genom det har man kontakt med Arbetsförmedlingen i Ljusdal och valde att kontakta den när man skulle rekrytera folk till Fagersta.

I vanliga fall skulle arbetsförmedlingen i Ljusdal i god tid frågat förmedlingen i Fagersta om det fanns personer i Fagersta som kunde passa till praktikplatserna.

Men eftersom Joakim Sköldhammar inte ville att underentreprenören i Fagersta skulle veta att han rekryterade ny personal, bad han Arbetsförmedlingen i Ljusdal att inte kontakta kontoret i Fagersta.

Därför kom de första praktikanterna från Ljusdal, men precis innan övertagandet kontaktade Kulthammar ändå kontoret i Fagersta för att även få praktikanter därifrån.

När vi har pratat med Arbetsförmedlingschefer i Ljusdal och Fagersta säger de att praktik inte får ersätta anställningar, men att det är ett bra sätt för personer att sedan få jobb.

– Vi var tvungna att anställa ett större antal personer och då måste man ju ta in folk och se att det funkar.

Men ni kunde ju ha gjort som många företag gör, att man tar in människor på anställningsintervju och sedan anställer.

– Vi hade en rekryteringsträff och anställningsintervjuer och de som var intressanta tog vi in för en praktik inför en anställning, och det är så många företag gör.

Enligt Joakim Sköldhammar har alla som efter övertagandet hade praktik på asylboendet, och kom överens med Kulthammar om att vara kvar, fått anställning.