Långforsen

Nej till återställning av Långforsen

Motionen om att återställa Långforsen i ursprungligt skick avslogs på kommunfullmäktige i Östersund.

Motionen var skriven av Liberalerna. Den föreslog ett särskilt ägardirektiv till Jämtkraft om att avstå från renovering och utbyggnad av Långforsens kraftverk och istället återställa forsen till så nära ursprungligt skick som möjligt. 

Motionen avslogs på torsdagen, med en majoritet på 30 röster. 20 röstade för motionen och sju avstod.

Kommunstyrelsens motivering löd: "Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2015 att frågan om bolaget ska avstå från renovering och/eller utbyggnad av vattenkraftverk i Långforsen och i stället omedelbart påbörja ett arbete med att återställa forsen till så nära ursprungligt skick som möjligt tas med som utgångspunkt i förhandlingar med de övriga ägarkommunerna.

Resultat av förhandlingarna med övriga ägarkommuner, den 11 september 2015, blev att ”Ägarna är överens om att de ägardirektiv som beslutades om vid bolagsstämman i maj 2015 gäller för styrelsens arbete och beslut”.