Begär mer pengar till barn

Det behövs ännu mer pengar till familjeomsorgen för att ta hand om barn och ungdomar som far illa. Det hävdar social och omsorgsnämnden och vill därför ha ytterligare 5 miljoner kr från kommunfullmäktige till ändamålet.
Det beslutade nämnden vid ett extra sammanträde på tisdagen. Nämnden vill också ha drygt 5 miljoner kr för att öka antalet demensplatser i Visby och Hemse.