Kina skärper kontrollen över icke-statliga organisationer

2:14 min

I Kina antogs idag en ny lag som ska skärpa kontrollen över utländska icke-statliga organisationers arbete i Kina. Lagen förväntas slå mot organisationer som arbetar inom politiskt känsliga områden som mänskliga rättigheter.

Den nya lagen ger kinesisk polis större befogenheter att ingripa mot utländska organisationer som arbetar i Kina. En annan viktig förändring är att mer ansvar läggs över på inhemska samarbetspartners i Kina, enligt professor Jia Xijin som leder forskningsinstitutet för icke-statliga organisationer vid Tsinghua-universitet i Peking.

– Ansvaret för att ansöka om tillstånd för aktiviteter faller på inhemska samarbetsorganisationer, säger hon.

Så kallade "vänligt sinnade" organisationer välkomnas, enligt kinesiska myndigheter på en presskonferens efter att den nya lagen antogs av Folkkongressens ständiga utskott i eftermiddags. Lagen ska däremot syfta till att förhindra organisationer från att (citat) "hota Kinas nationella säkerhet". I juli förra året antogs en ny lag om nationell säkerhet som fått stark kritik av FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter för att vara vag och för att kontrollera kinesiska medborgares frihet i högre grad än tidigare.

Vid häktningen av den svenske medborgaren Peter Dahlin i Peking i januari i år sades exempelvis att han var misstänkt för att hota statens säkerhet. Svensken tillhörde en gupp som arbetade med att ge rättshjälp till gripna kinesiska människorättsaktivister.

Professor Jia Xijin tror att den nya lagen kan underlätta för organisationer som arbetar med till exempel högre utbildning, teknik och medicin men ökar pressen på organisationer inom känsligare områden, genom att pressa deras kinesiska samarbetsorganisationer.

– Inom områden som rättighetsfrågor, politik och religion kan myndigheterna genom den nya lagen kontrollera utländska organisationer indirekt, säger Jia Xijin.

Kinesiska medborgargrupper har börjat kontrolleras hårdare sedan president Xi Jinping kom till makten. Vissa organisationer har stängts av myndigheterna. Yirenping som arbetade för hepatitsmittades rättigheter och mot diskriminering, och Liren som grundade skolbibliotek på landet är bara två exempel. Aktivister har gripits i stor omfattning samtidigt som de advokater som är villiga att ta sig an politiskt känsliga fall löper större risk att själva gripas.