Ska arbetsgivarna betala sjuklön för långtidssjuka?

12 min

För några veckor sedan föreslog regeringen att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för de långtidssjukskrivna. Men Neuroförbundet är kritiska och menar att det här förslaget slår hårt mot deras medlemmar. 

Hör debatten mellan ordförande för Neuroförbundet Lise Lidbäck och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll