Oro över den demokratiska utvecklingen i Kroatien

2:19 min

Sen den nya regeringen tillträdde i januari har kontrollen över medierna ökat, oppositionella röster har fått svårare att komma till tals och det gör liknelser med den demokratiska tillbakagång som skett i grannlandet Ungern.

– Jag var rädd för att saker skulle bli sämre med den här regeringen men inte att det skulle bli så här illa, säger Tomislav Klauski, som kommenterar politik för den kroatiska nyhetssajten 24 timmar.

Tomislav Klauski hade väntat sig större kontroll över medierna, över samhället i stort men inte så här snabbt och med sådan intensitet, säger han.

I parlamentsvalet i höstas i EU:s yngsta medlemsland blev det mycket jämnt mellan det då regerande socialdemokratiska partiet och konservativa HDZ, som står för för Kroatiska demokratiska unionen. Först i januari lyckades HDZ bilda regering tillsammans med valets tredje största parti, Most. Sedan dess har framförallt det kroatiska medielandskapet förändrats och personer som sägs vara lojala med regeringen har placerats på ledande poster, bland annat för Kroatiens statliga radio- och tvbolag HRT.

Ett annat beslut som ifrågasatts är nedläggningen av den kommitté som ger statligt stöd åt ickekommersiella medier, kritiker menar att det är ett försök att bli av med kritiska röster och granskande journalistik.

Journalisten Tomislav Klauski jämför det som nu händer i Kroatien med utvecklingen i Ungern där landets opposition och omvärlden oroas över mediepolitiken och behandlingen av civilsamhället under premiärminister Viktor Orban.

– Samma slags metoder används nu här, säger Tomislav Klauski.

Partiet HDZ grundades av Franjo Tudjman 1989 och under hans ledning blev Kroatien ett självständigt land och lyckades försvara sitt territorium under kriget på 90-talet. Patriotismen är en viktig del av partiets ideologi och något mycket viktigt också för många kroater och det utnyttjas nu flitigt av den nya regeringen, säger Tomislav Klauski.

Men historikern Mario Jareb slår tillbaka mot kritiken och säger att många av de som nu talar illa om den nya regeringen själva utan problem försvarar kommunistregimen som styrde Kroatien under nära 50 år.

- Det finns två sidor av medaljen, säger han.