Ledarna vill ha delad föräldraförsäkring

Chefsfacket Ledarna vill se en helt individualiserad föräldraförsäkring, det skriver ordföranden Annika Elias i dag på DN Debatt.

Om föräldraförsäkringen delades lika mellan båda barnens vårdnadshavare skulle det kunna bli lättare för kvinnor att göra chefskarriär, skriver hon.

I dag är färre än var tredje privatanställd chef i Sverige kvinna, sedan början av 2000-talet har antalet ökat men utvecklingen går fortfarande långsamt, enligt en kommande rapport från Ledarna.

Kvinnor tar i dag ut merparten av föräldraförsäkringen och det menar Ledarna påverkar i stor utsträckning kvinnor och mäns karriärmöjligheter, då kvinnor ses som riskabla satsningar i större utsträckning än männen. Och de incitament som finns för att utöka pappornas uttag har inte påverkat fördelningen mycket.

Fackförbundet menar att en individualiserad föräldraförsäkring minskar förväntningar på kvinnor att ta ut merparten av ledigheten och det luckrar upp synen på hur chefer bör ta ut föräldraledighet. Det skulle gynna jämställdheten i samhället i stort, skriver Annika Elias. 

Hon pekar även på att det även i fortsättningen finns möjlighet för enskilda att dela ojämnt på föräldraledigheten men hon anser att det inte finns någon anledning för skattebetalarna att subventionera det.