Färre vill till universitetet

Universitetet i Karlstad har lockat 16 procent färre sökande till utbildningsprogrammen inför hösten 2002 jämfört med förra året.
Rektor Christina Ullenius säger att hon är oroad över minussiffrorna, men att det är för tidigt att säga vad det beror på. Noterbart är dock att IT-utbildningarna vid skolan starkt påverkats av nedgången i branschen och att ungdomskullarna som går ut gymnasiet är mindre nu jämfört med för några år sedan. Det är knappt 9.200 som inför terminsstarten sökt till programmen vid Karlstads universitet, andelen som sökt Karlstad i första eller andra hand är ungefär lika stor som förra året.