Lördag 30 april 2016

Snokarnas tid vid Vombsjön i Skåne

6:23 min

Vid Vombsjöns norra strand finns bra miljöer för snokar. Dit åkte Hjalmar Dahm tillsammans med ormexperten och biologiläraren Didrik Claesson och hans son Otto Bylén-Claesson.

Lite senare i vår lägger snokarna sina ägg - gärna i gödsel. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att snokarna får allt svårare att hitta bra gödselhögar.